slider_table
  • 2/slider/18e05_letecka2-1310591792.jpg
  • 2/slider/18e05_obecny-urad-1310560047.jpg
  • 2/slider/18e05_obec-straza-014-1310560289.jpg
  • 2/slider/18e05_obec-straza-015-1310560290.jpg
  • 2/slider/18e05_xDSC_3501.jpg
Zamestnanci obce

Obecný úrad (OcÚ)
Ing. Jana Šoporová
        referentka  účtovníčka - ekonómka       
+421 41 5003596
      oustraza@gmail.com      
Eva Guothová
referentka správca daní a poplatkov
 +421 41 5694001
oustraza@gmail.com
 
 
 

Materská škola (MŠ)
                      Bc. Iveta Hanusová                   
                                       riaditeľka MŠ
  +421 41 5694009       
Mgr. Eva Kalabová
učiteľka MŠ
 
Bc. Barbora Sotolárová
učiteľka MŠ
 
Mgr. Simona Cingelová
učiteľka MŠ
 
Blažena Bugáňová
zamestnankyňa pre výdaj stravy v MŠ
 
Martina Hreusová
školníčka v MŠ