slider_table
  • 2/slider/18e05_letecka2-1310591792.jpg
  • 2/slider/18e05_obecny-urad-1310560047.jpg
  • 2/slider/18e05_obec-straza-014-1310560289.jpg
  • 2/slider/18e05_obec-straza-015-1310560290.jpg
  • 2/slider/18e05_xDSC_3501.jpg
VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
20.2.2023
VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby v MŠ
Detail dokumentu
Dátum 20.2.2023
Názov VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby v MŠ
29.12.2022
Dodatok č. 10 k VZ č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ
Detail dokumentu
Dátum 29.12.2022
Názov Dodatok č. 10 k VZ č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ
10.6.2022
VZN č. 1/2022 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stráža naplnenie povinného predprimárneho vzdelávania
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2022
Názov VZN č. 1/2022 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stráža naplnenie povinného predprimárneho vzdelávania
30.12.2021
Dodatok č. 9 k VZN 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území obce Stráža na kalendárny rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 30.12.2021
Názov Dodatok č. 9 k VZN 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území obce Stráža na kalendárny rok 2022
24.11.2021
Dodatok č. 7 k VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ na rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov Dodatok č. 7 k VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ na rok 2020
24.11.2021
DODATOK č. 1 k VZN obce Stráža č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov DODATOK č. 1 k VZN obce Stráža č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
24.11.2021
Dodatok č. 6 k VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ na rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov Dodatok č. 6 k VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ na rok 2019
24.11.2021
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 o správnych poplatkoch
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 o správnych poplatkoch
24.11.2021
Dodatok č. 5 k VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ na rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov Dodatok č. 5 k VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ na rok 2018
24.11.2021
Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom
24.11.2021
Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ na rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ na rok 2017
24.11.2021
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom
24.11.2021
Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ na rok 2016
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ na rok 2016
24.11.2021
VZN č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze úžívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe nahradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov VZN č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze úžívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe nahradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
24.11.2021
VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
24.11.2021
VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom
24.11.2021
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ na rok 2015
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ na rok 2015
24.11.2021
VZN č. 3/2014 obce Stráža o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov VZN č. 3/2014 obce Stráža o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb
24.11.2021
VZN obce Stráža č. 2/2014 o vylepovaní volebných plagátov
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov VZN obce Stráža č. 2/2014 o vylepovaní volebných plagátov
24.11.2021
VZN obce Stráža č. 1/2014 obce Stráža o správnych poplatkoch vrátane sadzobníka správnych poplatkov
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov VZN obce Stráža č. 1/2014 obce Stráža o správnych poplatkoch vrátane sadzobníka správnych poplatkov