slider_table
  • 2/slider/18e05_letecka2-1310591792.jpg
  • 2/slider/18e05_obecny-urad-1310560047.jpg
  • 2/slider/18e05_obec-straza-014-1310560289.jpg
  • 2/slider/18e05_obec-straza-015-1310560290.jpg
  • 2/slider/18e05_xDSC_3501.jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
16.5.2024
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.5.2024
Názov Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
13.5.2024
Rozhodnutie - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.5.2024
Dátum zvesenia 28.5.2024
Názov Rozhodnutie - verejná vyhláška
3.5.2024
Lesný celok Dubeň - Rozhodnutie OÚ Žilina
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.5.2024
Názov Lesný celok Dubeň - Rozhodnutie OÚ Žilina
17.4.2024
Oznámenie o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.4.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
21.3.2024
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1461 ks drevín a krovitého porastu v k.ú. Stráža - upovedomenie o podkladoch rozhodnutia - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.3.2024
Názov Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1461 ks drevín a krovitého porastu v k.ú. Stráža - upovedomenie o podkladoch rozhodnutia - verejná vyhláška
14.3.2024
Oznámenie o začatí konania a úmysle vydať rozhodnutie vo veci určenia lesného celku "Dubeň"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.3.2024
Názov Oznámenie o začatí konania a úmysle vydať rozhodnutie vo veci určenia lesného celku "Dubeň"
19.12.2023
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Chodník pri ceste - Obec Varín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.12.2023
Názov Rozhodnutie o umiestnení stavby - Chodník pri ceste - Obec Varín
5.12.2023
Stavebné povolenie a situácia - Ing. Jaríček
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.12.2023
Názov Stavebné povolenie a situácia - Ing. Jaríček
21.11.2023
BAULOGIC - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.11.2023
Dátum zvesenia 13.12.2023
Názov BAULOGIC - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
8.11.2023
Oznámenie Začatie územného konania - Chodník pri ceste III/2078 Varín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.11.2023
Názov Oznámenie Začatie územného konania - Chodník pri ceste III/2078 Varín
30.10.2023
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a nariadenie ústneho pojednávania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.10.2023
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a nariadenie ústneho pojednávania
10.10.2023
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného povolenia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.10.2023
Dátum zvesenia 30.10.2023
Názov Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného povolenia
Popis Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného povolenia
29.3.2023
Rozhodnutie - stavebné povolenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.3.2023
Názov Rozhodnutie - stavebné povolenie
24.3.2023
Rozhodnutie - predĺženie platnosti stavebného povolenia - Rekonštrukcia vodovodu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.3.2023
Názov Rozhodnutie - predĺženie platnosti stavebného povolenia - Rekonštrukcia vodovodu
20.3.2023
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027 - zaslanie záverečného stanoviska
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2023
Názov Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027 - zaslanie záverečného stanoviska