slider_table
  • 2/slider/18e05_letecka2-1310591792.jpg
  • 2/slider/18e05_obecny-urad-1310560047.jpg
  • 2/slider/18e05_obec-straza-014-1310560289.jpg
  • 2/slider/18e05_obec-straza-015-1310560290.jpg
  • 2/slider/18e05_xDSC_3501.jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
21.11.2023
BAULOGIC - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.11.2023
Názov BAULOGIC - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
8.11.2023
Oznámenie Začatie územného konania - Chodník pri ceste III/2078 Varín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.11.2023
Názov Oznámenie Začatie územného konania - Chodník pri ceste III/2078 Varín
30.10.2023
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a nariadenie ústneho pojednávania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.10.2023
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a nariadenie ústneho pojednávania
10.10.2023
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného povolenia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.10.2023
Dátum zvesenia 30.10.2023
Názov Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného povolenia
Popis Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného povolenia
29.3.2023
Rozhodnutie - stavebné povolenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.3.2023
Názov Rozhodnutie - stavebné povolenie
24.3.2023
Rozhodnutie - predĺženie platnosti stavebného povolenia - Rekonštrukcia vodovodu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.3.2023
Názov Rozhodnutie - predĺženie platnosti stavebného povolenia - Rekonštrukcia vodovodu
20.3.2023
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027 - zaslanie záverečného stanoviska
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2023
Názov Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027 - zaslanie záverečného stanoviska