slider_table
  • 2/slider/18e05_letecka2-1310591792.jpg
  • 2/slider/18e05_obecny-urad-1310560047.jpg
  • 2/slider/18e05_obec-straza-014-1310560289.jpg
  • 2/slider/18e05_obec-straza-015-1310560290.jpg
  • 2/slider/18e05_xDSC_3501.jpg
VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
24.11.2021
VZN č. 1/2013 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ zriadenej na území obce Stráža
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov VZN č. 1/2013 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ zriadenej na území obce Stráža
24.11.2021
VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzky a mzdy na dieťa CVČ pre rok 2013
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzky a mzdy na dieťa CVČ pre rok 2013
24.11.2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na kalendárny rok 2012 (zrušené)
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na kalendárny rok 2012 (zrušené)
24.11.2021
VZN č. 7/2011 o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov VZN č. 7/2011 o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni
24.11.2021
VZN č. 6/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov VZN č. 6/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
24.11.2021
VZN obce Stráža č. 5/2011 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (zrušené)
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov VZN obce Stráža č. 5/2011 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (zrušené)
24.11.2021
VZN č. 4/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov VZN č. 4/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác
24.11.2021
VZN č. 3/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov VZN č. 3/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni
24.11.2021
VZN č. 2/2011 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov obce na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, na akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov VZN č. 2/2011 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov obce na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, na akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia
24.11.2021
VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na kalendárny rok 2011v (zrušené)
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na kalendárny rok 2011v (zrušené)
12.2.2021
Dodatok č. 8 k VZN 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území obce Stráža na kalendárny rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 12.2.2021
Názov Dodatok č. 8 k VZN 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území obce Stráža na kalendárny rok 2021