slider_table
  • 2/slider/18e05_letecka2-1310591792.jpg
  • 2/slider/18e05_obecny-urad-1310560047.jpg
  • 2/slider/18e05_obec-straza-014-1310560289.jpg
  • 2/slider/18e05_obec-straza-015-1310560290.jpg
  • 2/slider/18e05_xDSC_3501.jpg
Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
11.6.2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy 01/2024
Číslo 01/2024
Zmluvná strana 1 Obec Stráža
Zmluvná strana 1 IČO 00321630
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Predmet Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Cena 0
Dátum uzavretia 18.4.2024
Dátum zverejnenia 11.6.2024
Dátum účinnosti 12.6.2024
7.6.2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 1/2024
Obec Stráža
Detail zmluvy 03/2024
Číslo 03/2024
Zmluvná strana 1 Kamil Poliak
Zmluvná strana 2 Obec Stráža
Zmluvná strana 2 IČO 00321630
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 1/2024
Predmet Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 1/2024
Cena 0
Dátum uzavretia 4.4.2024
Dátum zverejnenia 7.6.2024
Dátum účinnosti 7.6.2024
31.5.2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy 01/2024
Číslo 01/2024
Zmluvná strana 1 Obec Stráža
Zmluvná strana 1 IČO 00321630
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Predmet Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Cena 0
Dátum uzavretia 18.4.2024
Dátum zverejnenia 31.5.2024
Dátum účinnosti 18.4.2024
15.5.2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
Ing. Mária Kasmanová, licencia UDVA číslo 1114
Detail zmluvy 02/2024
Číslo 02/2024
Zmluvná strana 1 Obec Stráža
Zmluvná strana 1 IČO 00321630
Zmluvná strana 2 Ing. Mária Kasmanová, licencia UDVA číslo 1114
Zmluvná strana 2 IČO 46746862
Názov Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
Cena 1050
Dátum uzavretia 14.5.2024
Dátum zverejnenia 15.5.2024
Dátum účinnosti 15.5.2024
18.4.2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy 01/2024
Číslo 01/2024
Zmluvná strana 1 Obec Stráža
Zmluvná strana 1 IČO 00321630
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Predmet Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci.
Cena 0
Dátum uzavretia 18.4.2024
Dátum zverejnenia 18.4.2024
Dátum účinnosti 18.4.2024
18.4.2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy 01/2024
Číslo 01/2024
Zmluvná strana 1 Obec Stráža
Zmluvná strana 1 IČO 00321630
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Predmet Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Cena 0
Dátum uzavretia 10.4.2024
Dátum zverejnenia 18.4.2024
Dátum účinnosti 18.4.2024
8.12.2023
Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu
T+T, a.s.
Detail zmluvy 15/2023
Číslo 15/2023
Zmluvná strana 1 Obec Stráža
Zmluvná strana 1 IČO 00321630
Zmluvná strana 2 T+T, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36400491
Názov Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu
Predmet Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu
Cena 0
Dátum uzavretia 28.11.2023
Dátum zverejnenia 8.12.2023
Dátum účinnosti 8.12.2023
8.12.2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Detail zmluvy 14/2023
Číslo 14/2023
Zmluvná strana 1 Obec Stráža
Zmluvná strana 1 IČO 00321630
Zmluvná strana 2 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Zmluvná strana 2 IČO 42156424
Názov Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Predmet Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Cena 0
Dátum uzavretia 14.11.2023
Dátum zverejnenia 8.12.2023
Dátum účinnosti 8.12.2023
8.12.2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Detail zmluvy 13/2023
Číslo 13/2023
Zmluvná strana 1 Obec Stráža
Zmluvná strana 1 IČO 00321630
Zmluvná strana 2 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Zmluvná strana 2 IČO 42156424
Názov Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
Cena 0
Dátum uzavretia 14.11.2023
Dátum zverejnenia 8.12.2023
Dátum účinnosti 8.12.2023
8.12.2023
Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu
T+T, a.s.
Detail zmluvy 15/2023
Číslo 15/2023
Zmluvná strana 1 Obec Stráža
Zmluvná strana 1 IČO 00321630
Zmluvná strana 2 T+T, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36400491
Názov Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu
Predmet Poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovaním komunálnych odpadov
Dátum uzavretia 28.11.2023
Dátum zverejnenia 8.12.2023
Dátum účinnosti 8.12.2023
Dátum ukončenia 8.6.2026
8.12.2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Detail zmluvy 14/2023
Číslo 14/2023
Zmluvná strana 1 Obec Stráža
Zmluvná strana 1 IČO 00321630
Zmluvná strana 2 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Zmluvná strana 2 IČO 42156424
Názov Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Predmet Poskytnutie služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať
Dátum uzavretia 14.11.2023
Dátum zverejnenia 8.12.2023
Dátum účinnosti 8.12.2023
8.12.2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Detail zmluvy 13/2023
Číslo 13/2023
Zmluvná strana 1 Obec Stráža
Zmluvná strana 1 IČO 00321630
Zmluvná strana 2 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Zmluvná strana 2 IČO 42156424
Názov Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
Predmet Poskytnúť bezodplatne kvalifikované dôveryhodné služby
Dátum uzavretia 14.11.2023
Dátum zverejnenia 8.12.2023
Dátum účinnosti 8.12.2023
28.11.2023
Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby miestnych cestných komunikácií a verejných priestranstiev v obci Stráža
Tomáš Ďurana
Detail zmluvy 12/2023
Číslo 12/2023
Zmluvná strana 1 Obec Stráža
Zmluvná strana 1 IČO 00321630
Zmluvná strana 2 Tomáš Ďurana
Zmluvná strana 2 IČO 48314358
Názov Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby miestnych cestných komunikácií a verejných priestranstiev v obci Stráža
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby miestnych cestných komunikácií a verejných priestranstiev v obci Stráža
Cena 0
Dátum uzavretia 24.11.2023
Dátum zverejnenia 28.11.2023
Dátum účinnosti 27.11.2023
27.11.2023
Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby miestnych cestných komunikácií a verejných priestranstiev v obci Stráža
Tomáš Ďurana
Detail zmluvy 12/2023
Číslo 12/2023
Zmluvná strana 1 Obec Stráža
Zmluvná strana 1 IČO 00321630
Zmluvná strana 2 Tomáš Ďurana
Zmluvná strana 2 IČO 48314358
Názov Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby miestnych cestných komunikácií a verejných priestranstiev v obci Stráža
Predmet Zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Stráža
Cena 40 EUR
Dátum uzavretia 24.11.2023
Dátum zverejnenia 27.11.2023
Dátum účinnosti 27.11.2023
Uzatvoril Ján Poliak
14.11.2023
Darovacia zmluva
Nadácia Spoločne pre región
Detail zmluvy 11/2023
Číslo 11/2023
Zmluvná strana 1 Obec Stráža
Zmluvná strana 1 IČO 00321630
Zmluvná strana 2 Nadácia Spoločne pre región
Zmluvná strana 2 IČO 37900706
Názov Darovacia zmluva
Predmet Darovacia zmluva
Cena 0
Dátum uzavretia 6.11.2023
Dátum zverejnenia 14.11.2023
Dátum účinnosti 14.11.2023
14.11.2023
Darovacia zmluva
Nadácia Spoločne pre región
Detail zmluvy 11/2023
Číslo 11/2023
Zmluvná strana 1 Obec Stráža
Zmluvná strana 1 IČO 00321630
Zmluvná strana 2 Nadácia Spoločne pre región
Zmluvná strana 2 IČO 37900706
Názov Darovacia zmluva
Predmet Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
Dátum uzavretia 6.11.2023
Dátum zverejnenia 14.11.2023
Dátum účinnosti 14.11.2023
8.11.2023
Zmluva o dielo
Edusteps
Detail zmluvy 10/2023
Číslo 10/2023
Zmluvná strana 1 Obec Stráža
Zmluvná strana 1 IČO 00321630
Zmluvná strana 2 Edusteps
Zmluvná strana 2 IČO 52152219
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Cena 70
Dátum uzavretia 16.10.2023
Dátum zverejnenia 8.11.2023
Dátum účinnosti 8.11.2023
8.11.2023
Zmluva o dielo
Edusteps
Detail zmluvy 10/2023
Číslo 10/2023
Zmluvná strana 1 Obec Stráža
Zmluvná strana 1 IČO 00321630
Zmluvná strana 2 Edusteps
Zmluvná strana 2 IČO 52152219
Názov Zmluva o dielo
Predmet Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov MŠ
Cena 70
Dátum uzavretia 16.10.2023
Dátum zverejnenia 8.11.2023
Dátum účinnosti 8.11.2023
8.11.2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409273250
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Detail zmluvy 09/2023
Číslo 09/2023
Zmluvná strana 1 Obec Stráža
Zmluvná strana 1 IČO 00321630
Zmluvná strana 2 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Zmluvná strana 2 IČO 54228573
Názov Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409273250
Predmet Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409273250
Cena 17
Dátum uzavretia 31.10.2023
Dátum zverejnenia 8.11.2023
Dátum účinnosti 8.11.2023
8.11.2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409273250
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Detail zmluvy 09/2023
Číslo 09/2023
Zmluvná strana 1 Obec Stráža
Zmluvná strana 1 IČO 00321630
Zmluvná strana 2 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Zmluvná strana 2 IČO 54228573
Názov Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409273250
Predmet Poistné na skupinové úrazové poistenie
Cena 16,75
Dátum uzavretia 31.10.2023
Dátum zverejnenia 8.11.2023
Dátum účinnosti 8.11.2023